Just launched: Enterprise Change Management Platform

Hero-cropped

Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY


Simple Guide to Change Management – SLOVAK LANGUAGE VERSION

Simple Guide to Change Management – SLOVAK LANGUAGE VERSION

Other language versions

English | Simple Guide to Change Management
English | Simple Guide to Change Management for Not-for-profits
Arabic | دليل مبسط لإدارة التغيـيـر
Chinese (Simplified) | 变革管理简单指南
Dutch | Een eenvoudige leidraad voor CHANGE MANAGEMENT
French | Un guide simple pour le MANAGEMENT DU CHANGEMENT
German | Change Management – Eine Einfache Einführung
Hebrew | מדריך פשוט לניהול שינוי אירגוני
Italian | Guida facilitata al CHANGE MANAGEMENT
Polish | Prosty przewodnik ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Portuguese | Um guia simples para GESTAO DE MUDANCAS
Russian | Краткий гид по Change Management
Slovak | Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY
Spanish | Una guía sencilla para la Gestión del Cambio
Swedish | En enkel guide till Förändringsledning

 

Better Business Learning predstavuje Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY

Organizácie sa musia neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu, požiadavkám zákazníkov, technológiám, vstupným nákladom a konkurencii.

Týmto zmenám prostredia sa musia sa prispôsobiť, inak riskujú, že sa stanú bezvýznamnými, stratia konkurenčnú schopnosť alebo budú pohlteníVýzvou pre organizácie je pomôcť svojim ľuďom, aby sa posunuli od varovných signálov a obáv ku konaniu, bez toho, aby upadli do beznádeje alebo cynizmu

Štyri typické reakcie na zmenu sú: kritik, ktorý slovne oponuje voči zmene, obeť, ktorá podlieha panike, nezúčastnený divák, ktorý ignoruje zmenu a navigátor zmeny, ktorý je pružný a schopný prispôsobiť sa novým podmienkam

Pre vytvorenie navigátorov zmeny vo vašej organizácii:

komunikujte ohrozenia, ak nedôjde k zmene
znižujte neistotu
kde sa dá, zapojte svoj tím do rozhodovania
buďte tak transparentní ako je možné
oslávte posuny smerom k žiadúcemu stavu
čo najskôr využite poznatky expertov na systémy/procesystále vysvetľujte prečo sa meníme

Pre ďalšie tréningové materiály, zdroje a videá k riadeniu zmeny navštívte betterbusinesslearning.com
Toto dielo je licencované pod licenciou Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Môže byť voľne zdielaná a používaná pre komerčné aj nekomerčné účelyza predpokladu, že nie je ďalej predávané, zmenené, editované alebo zobrazené po častiach. Musí ostať označené ako vlastníctvo Better Business Learning . Pre kontakt s autorom a držiteľom autorských práv použite emailovú adresu info@betterbusinesslearning.com.

Sharing & copyright information:

Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License

 

©2013 Better Business Learning

Sharing & copyright information

This resource is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. It may be freely used and shared for commercial & non-commercial purposes provided it remains attributed to Better Business Learning Pty Ltd (trading as ‘Change Activation’), is not modified or displayed in part, and is not re-sold. For further information contact info@changeactivation.com.