En enkel guide till Förändringsledning

Simple Guide to Change Management – SWEDISH LANGUAGE VERSIONGet the guide now
We respect your email privacy


Other language versions


English | Simple Guide to Change Management
English | Simple Guide to Change Management for Not-for-profits
Arabic | دليل مبسط لإدارة التغيـيـر
Dutch | Een eenvoudige leidraad voor CHANGE MANAGEMENT
French | Un guide simple pour le MANAGEMENT DU CHANGEMENT
German | Change Management – Eine Einfache Einführung
Hebrew | מדריך פשוט לניהול שינוי אירגוני
Italian | Guida facilitata al CHANGE MANAGEMENT

Polish | Prosty przewodnik ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Portuguese | Um guia simples para GESTAO DE MUDANCAS
Russian | Краткий гид по Change Management
Slovak | Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY
Spanish | Una guía sencilla para la Gestión del Cambio
Swedish | En enkel guide till Förändringsledning

En enkel guide till Förändringsledning

Organisationer måste ständigt anpassa sig till följd av ändrade marknadsförhållanden, kundkrav, teknik, produktionskostnader, aktieägarnas förväntningar och konkurrens.

De måste anpassa sig till dessa förändringar i omgivningen eller riskera att bli ointressanta, bli utkonkurrerade eller uppätna.

Utmaningen för organisationer är att hjälpa sina anställda att agera för att minska ängslan och detta för att inte hamna i förtvivlan eller cynism

Fyra typiska reaktioner vid förändring är kritikern som högljutt motsätter sig förändringen, offret som får panik, åskådaren som ignorerar förändringen och guiden som är följsam och kan anpassa sig till de nya förhållandena.


Att skapa guider i din organisation:

 • försätt förklara varför vi behöver förändras
 • om möjligt, involvera ditt team i besluten
 • minimera osäkerheten
 • engagera tidigt dina system- & processkunniga
 • var så tydlig som möjligt
 • skapa möjligheter till nya kunskaper för ditt team
 • kommunicara hotbilden av att inte göra förändringen
 • fortsätt lyssna till medarbetarnas oro
 • fira framsteg mot det önskade tillståndet

 • Mer information – Besök changeactivation.com

  Översättning till svenska: www.realisering.se  Sharing & copyright information:

  Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


©2015 Better Business Learning Pty Ltd (trading as ‘Change Activation’)