En enkel guide till Förändringsledning

Simple Guide to Change Management – SWEDISH LANGUAGE VERSION
Other language versions:
Arabic * Dutch * English * French * German * Hebrew * Italian * Polish * Portuguese * Russian * Slovak * Spanish * Swedish

En enkel guide till Förändringsledning

Organisationer måste ständigt anpassa sig till följd av ändrade marknadsförhållanden, kundkrav, teknik, produktionskostnader, aktieägarnas förväntningar och konkurrens.

De måste anpassa sig till dessa förändringar i omgivningen eller riskera att bli ointressanta, bli utkonkurrerade eller uppätna.

Utmaningen för organisationer är att hjälpa sina anställda att agera för att minska ängslan och detta för att inte hamna i förtvivlan eller cynism

Fyra typiska reaktioner vid förändring är kritikern som högljutt motsätter sig förändringen, offret som får panik, åskådaren som ignorerar förändringen och guiden som är följsam och kan anpassa sig till de nya förhållandena.


Att skapa guider i din organisation:

 • försätt förklara varför vi behöver förändras
 • om möjligt, involvera ditt team i besluten
 • minimera osäkerheten
 • engagera tidigt dina system- & processkunniga
 • var så tydlig som möjligt
 • skapa möjligheter till nya kunskaper för ditt team
 • kommunicara hotbilden av att inte göra förändringen
 • fortsätt lyssna till medarbetarnas oro
 • fira framsteg mot det önskade tillståndet

 • Mer information – Besök www.changeactivation.com

  Översättning till svenska: www.realisering.se  Sharing & copyright information:

  Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


©2015 Better Business Learning Pty Ltd (trading as ‘Change Activation’)