Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY

Simple Guide to Change Management – SLOVAK LANGUAGE VERSION

Other language versions:
Arabic * Dutch * English * French * German * Hebrew * Italian * Polish * Portuguese * Russian * Slovak * Spanish * Swedish

Better Business Learning predstavuje Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY

Organizácie sa musia neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam trhu, požiadavkám zákazníkov, technológiám, vstupným nákladom a konkurencii.

Týmto zmenám prostredia sa musia sa prispôsobiť, inak riskujú, že sa stanú bezvýznamnými, stratia konkurenčnú schopnosť alebo budú pohlteníVýzvou pre organizácie je pomôcť svojim ľuďom, aby sa posunuli od varovných signálov a obáv ku konaniu, bez toho, aby upadli do beznádeje alebo cynizmu

Štyri typické reakcie na zmenu sú: kritik, ktorý slovne oponuje voči zmene, obeť, ktorá podlieha panike, nezúčastnený divák, ktorý ignoruje zmenu a navigátor zmeny, ktorý je pružný a schopný prispôsobiť sa novým podmienkam


Pre vytvorenie navigátorov zmeny vo vašej organizácii:

komunikujte ohrozenia, ak nedôjde k zmene
znižujte neistotu
kde sa dá, zapojte svoj tím do rozhodovania
buďte tak transparentní ako je možné
oslávte posuny smerom k žiadúcemu stavu
čo najskôr využite poznatky expertov na systémy/procesystále vysvetľujte prečo sa meníme

Pre ďalšie tréningové materiály, zdroje a videá k riadeniu zmeny navštívte betterbusinesslearning.com
Toto dielo je licencované pod licenciou Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License. Môže byť voľne zdielaná a používaná pre komerčné aj nekomerčné účelyza predpokladu, že nie je ďalej predávané, zmenené, editované alebo zobrazené po častiach. Musí ostať označené ako vlastníctvo Better Business Learning . Pre kontakt s autorom a držiteľom autorských práv použite emailovú adresu info@betterbusinesslearning.com.Sharing & copyright information:

Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


©2013 Better Business Learning