מדריך פשוט לניהול שינוי אירגוני

Simple Guide to Change Management – HEBREW LANGUAGE VERSIONGet the guide now
We respect your email privacy


Other language versions


English | Simple Guide to Change Management
English | Simple Guide to Change Management for Not-for-profits
Arabic | دليل مبسط لإدارة التغيـيـر
Dutch | Een eenvoudige leidraad voor CHANGE MANAGEMENT
French | Un guide simple pour le MANAGEMENT DU CHANGEMENT
German | Change Management – Eine Einfache Einführung
Hebrew | מדריך פשוט לניהול שינוי אירגוני
Italian | Guida facilitata al CHANGE MANAGEMENT

Polish | Prosty przewodnik ZARZĄDZANIA ZMIANĄ
Portuguese | Um guia simples para GESTAO DE MUDANCAS
Russian | Краткий гид по Change Management
Slovak | Jednoduchá príručka RIADENIA ZMENY
Spanish | Una guía sencilla para la Gestión del Cambio
Swedish | En enkel guide till Förändringsledning

מדריך פשוט לשינוי ניהולי

על ארגונים להסתגל לסביבתם באופן מתמיד לאור תנאי שוק משתנים, דרישות מלקוחות, טכנולוגיות, עלויות התשומות ותחרות.
עליהם להסתגל לשינויים אלו בסביבה, אחרת עשויים להפוך ללא רלוונטיים ולא תחרותיים ואפילו להבלע.
האתגר של ארגונים הוא לעזור לאנשיהם לעבור ממצב של דאגה למצב של פעולה מבלי להתייאש או להפוך ציניים.
ארבעה דפוסי תגובה נפוצים לשינוי הם: “המבקר” שמתנגד לשינוי בקולניות, “הקורבן” שנתפס לפאניקה, “העומד מן הצד” שמתעלם מן השינוי וה”__נווט___” שמצליח להתגמש ולהסתגל לנסיבות החדשות.


:על מנת ליצור ___נווטים_ בארגונך

תקשר את הסכנות הכרוכות בלא לבצע שינויים
צמצם למינימום את חוסר הוודאות
כשזה אפשרי, ערב את הצוות בקבלת החלטות
היה גלוי לב ככל האפשר
חגוג את ההתקדמות לקראת המצב הרצוי
___התקשר עם מומחי שינוי ומערך מורשת בשלב מוקדם_______________ (יש אנשים שהמומחיות שלהם כבר לא תהיה רלוונטית לאחר ביצוע השינוי)
המשך להקשיב לדאגות שמבטאים אנשיך
המשך להסביר מדוע הארגון צריך להשתנות
העצם את הצוות שלך עם הזדמנויות למידהSharing & copyright information:

Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


©2014 Better Business Learning