Een eenvoudige leidraad voor
CHANGE MANAGEMENT

Simple Guide to Change Management – DUTCH LANGUAGE VERSION

Other language versions:
Arabic * Dutch * English * French * German * Hebrew * Italian * Polish * Portuguese * Russian * Slovak * Spanish * Swedish

Een eenvoudige leidraad voor CHANGE MANAGEMENT

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen door veranderende marktomstandigheden, eisen van de klant, technologieën, inkoopkosten en concurrentie.

Zij moeten zich aan deze veranderingen in de omgeving aanpassen of ze riskeren dat ze niet meer van betekenis, niet concurrerend zijn of dat ze opgeslokt worden door andere organisaties.

De uitdaging voor elke organisatie is hun mensen te helpen bij onrust tot actie over te gaan en niet wanhopig te worden of te vervallen in cynisme.

Vier typische reacties op verandering zijn de criticus die zich luid verzet tegen de verandering, het slachtoffer dat in paniek raakt, de omstander die de verandering negeert en de ‘change navigator’ (veranderingsgezinde) die veerkrachtig en in staat is om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen.


Om ‘change navigators’ in je organisatie te creëren:

  • Communiceer het gevaar om niet te veranderen
  • Minimaliseer onzekerheid
  • Betrek, waar mogelijk, je team bij de besluitvorming
  • Wees zo transparant mogelijk
  • Vier elke belangrijke verschuiving in de gewenste richting
  • Betrek vroegtijdig deskundigen van het oude systeem/ proces
  • Blijf luisteren naar de zorgen van je mensen
  • Blijf uitleggen waarom wij aan het veranderen zijn
  • Geef je team de gelegenheid om te leren

Voor meer change management training materialen, middelen en video’s bezoek betterbusinesslearning.com

Vertaling door Lindelearning, www.lindelearning.nl, info@lindelearning.nlSharing & copyright information:

Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


©2014 Better Business Learning