מדריך פשוט לניהול שינוי אירגוני

Simple Guide to Change Management – HEBREW LANGUAGE VERSION

Other language versions:
Arabic * Dutch * English * French * German * Hebrew * Italian * Polish * Portuguese * Russian * Slovak * Spanish * Swedish

מדריך פשוט לשינוי ניהולי

על ארגונים להסתגל לסביבתם באופן מתמיד לאור תנאי שוק משתנים, דרישות מלקוחות, טכנולוגיות, עלויות התשומות ותחרות.
עליהם להסתגל לשינויים אלו בסביבה, אחרת עשויים להפוך ללא רלוונטיים ולא תחרותיים ואפילו להבלע.
האתגר של ארגונים הוא לעזור לאנשיהם לעבור ממצב של דאגה למצב של פעולה מבלי להתייאש או להפוך ציניים.
ארבעה דפוסי תגובה נפוצים לשינוי הם: “המבקר” שמתנגד לשינוי בקולניות, “הקורבן” שנתפס לפאניקה, “העומד מן הצד” שמתעלם מן השינוי וה”__נווט___” שמצליח להתגמש ולהסתגל לנסיבות החדשות.


:על מנת ליצור ___נווטים_ בארגונך

תקשר את הסכנות הכרוכות בלא לבצע שינויים
צמצם למינימום את חוסר הוודאות
כשזה אפשרי, ערב את הצוות בקבלת החלטות
היה גלוי לב ככל האפשר
חגוג את ההתקדמות לקראת המצב הרצוי
___התקשר עם מומחי שינוי ומערך מורשת בשלב מוקדם_______________ (יש אנשים שהמומחיות שלהם כבר לא תהיה רלוונטית לאחר ביצוע השינוי)
המשך להקשיב לדאגות שמבטאים אנשיך
המשך להסביר מדוע הארגון צריך להשתנות
העצם את הצוות שלך עם הזדמנויות למידהSharing & copyright information:

Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License


©2014 Better Business Learning